मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

TitleImage
 
यशोगाथा
अ.क्र. वर्ष कार्यालय यशोगाथा नांव विवरण
1 2016-17 प्रकल्प संचालक रायगड(अलिबाग) श्री. नारायण हिरू शिंगवा ता. पाली इ्रग्रजी प्रपत्रातील यशोगाथा Download
2 2016-17 प्रकल्प संचालक रायगड(अलिबाग) श्री. धनंजय जोशी ता. रोहा इंग्रजी प्रपत्रातील यशोगोथा. Download
3 2014-15 ता.कृ.अ. सुधागड पाली संकरीत भात प्रात्यक्षिक आत्मा योजने अंतर्गत सह्याद्रि-४ वाणाच्या वापरामुळे उत्पादनात वाढ Download
4 2014-15 ता.कृ.अ. सुधागड पाली रब्बी हंगामातील भाजीपाला लागवड रब्बी हंगामातील वेलवर्गीय भाजीपालेस खाते व कीटकणाशके फवारण्याने उत्पादनात वाढ Download
5 2014-15 प्रकल्प संचालक रायगड(अलिबाग) Prosperity driven by allied business and protected cultivation Prosperity driven by allied business and protected cultivation Download
6 2013-14 प्रकल्प संचालक रायगड(अलिबाग) पनवेलची कारली निघाली लंडनला. पनवेल तालुक्यातील प्रगतशील शेतकर्‍याने कारली लंडनच्या बाजारात पाठविली. Download
7 2013-14 प्रकल्प संचालक रायगड(अलिबाग) मत्स्यशेती कोंकणातील शेतक्र्‍यांना मत्स्यशेती वरदान Download
8 2012-13 ता.कृ.अ. पोलादपूर ATMA 2012-13 YASHOGATHA SUCCESS STORY OF ATMA PROGRAMMES IN 2012-13 Download